„De hygiëne-eisen voor ziekenhuizen in opkomende landen nemen toe. Met onze afvalverbrandingsinstallaties helpen wij u om aan de eisen te voldoen.“ Christian Ritter, Financieel Directeur

Individuele oplossingen voor reglementair afvalbeheer
Ziekenhuisafvalverbrandingsinstallaties van IFZW

Afhankelijk van de emissievoorschriften die van toepassing zijn in het desbetreffende land, plannen en bouwen wij installaties voor de verbranding van ziekenhuisafval met of zonder geïntegreerde filtertechnologie. We spelen precies in op het landspecifieke wettelijk kader en ontwikkelen maatwerkoplossingen.