De onderneming en zijn geschiedenis

Sinds de privatisering kon het personeelsbestand met meer dan 50 werknemers worden uitgebreid. Het IFZW-team houdt zich vandaag de dag vooral bezig met de ontwikkeling en bouw van crematiefaciliteiten, diercrematie-installaties, verbrandingsovens voor ziekenhuisafval en vuurvaste installaties.

De reikwijdte van de traditionele Saksische fabrikant bleef groeien. Vandaag de dag is IFZW wereldwijd actief. De ondersteuning van deze activiteiten leidde in 1997 tot een nieuw gebouw met kantoren en werkplaats en in 2005 werd op het bedrijfsterrein nog een gebouw toegevoegd, dit maal een groot opslaggebouw, ook met bijbehorende kantoren.

Op deze manier kunnen de ca. 120 bestaande installaties en de gestaag groeiende stroom van nieuwe klanten optimaal worden ondersteund en bediend.