Colofon

IFZW Industrieofen- und Feuerfestbau GmbH & Co. KG
Kopernikusstr. 53
08058 Zwickau

Duitsland


Vertegenwoordigd door:
Bedrijfsleider Dieter Zahn,
Bedrijfsleider Henrik Clemens,
Bedrijfsleider Christian Ritter

Contact:
Telefoon: + 49 375 277 67 - 0
Telefax: + 49 375 277 67 - 22
E-mail: info@ifzw.de

Registeropname:
Opname in het Handelsregister.
Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Chemnitz
Registernummer: HRA 6045
Rechtsvorm: Commanditaire Vennootschap
Zetel: Zwickau

BTW-identificatienummer:
Omzetbelastingidentificatienummer volgens §27a omzetbelastingwet:
DE 254 806 566

Vennoot met persoonlijke aansprakelijkheid:
IFZW Industrieofen- und Feuerfestbau Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH

 

Disclaimer - wettelijke bepalingen

1. Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde inhoud. Gebruikmaking van de inhoud van deze website is voor risico van de gebruiker. Met naam ondertekende bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het louter gebruik maken van de website van de aanbieder creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Voor deze websites zijn de respectieve exploitanten aansprakelijk. De aanbieder heeft bij de eerste verbinding met de externe links de inhoud hiervan gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Op dat moment werden deze niet geconstateerd. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links houdt niet in dat de aanbieder het met de achter de verwijzing of link bevindende inhoud eens is. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder te beschikken over concrete aanwijzingen van overtredingen niet in al zijn redelijkheid uit te voeren. Bij het constateren van dergelijke overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrecht
De op deze website gepubliceerde inhoud en artikelen vallen onder het auteursrecht. Elke van de volgens het Duitse auteursrecht niet toegestane publicaties vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de rechthebbende. Dit geldt met name voor reproductie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en bijdragen van derden worden beschouwd hieronder te vallen. Ongeoorloofde reproductie of distributie van de inhoud of van complete pagina's is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan. Links naar de websites van de aanbieder zijn altijd welkom en behoeven geen toestemming van de eigenaren hiervan. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met toestemming.

4. Privacybeleid
Het gebruik van de website van de aanbieder is in de regel zonder het verstrekken van persoonlijke informatie mogelijk. Voor zover op deze sites persoonlijke gegevens worden opgevraagd (zoals naam, adres of e-mailadres), dan geschiedt dit voor zover mogelijk immer op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgestuurd aan derden.

Door het bezoeken van de website kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen op de server. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens maar anoniem. Deze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Openbaarmaking aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden vindt niet plaats.

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van contactgegevens van de aanbieder - in het bijzonder telefoonnummers en e-mailadressen - voor commerciële reclame wordt uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven of wanneer er reeds van een zakelijk contact sprake is. De aanbieder en alle op deze website genoemde personen wijzen hiermee elk commercieel gebruik en het doorsturen van hun gegevens af.

Gegevensbeschermingsgemachtigde: Sabine Neubert

5. Toepasselijk recht
Van toepassing is uitsluitend het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende Recht. Deze gebruiksbepalingen dienen te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod via welk u naar deze pagina werd verwezen.